[1]
H. Nguyễn Thị, T. Nguyễn Trần, và C. Vũ Thy, “Tình trạng lo âu và một số yếu tố liên quan ở người bệnh phẫu thuật tim hở tại bệnh viện tim hà nội năm 2023”, VJCTS, vol 41, tr 5-11, tháng 4 2023.