[1]
D. Chiêm Hoàng, L. Trần Bửu, T. Dương Quốc, và B. Nguyễn Kinh, “Phẫu thuật đường dọc dưới hố nách phải: an toàn và hiệu quả trong điều trị các bệnh tim bẩm sinh”, VJCTS, vol 41, tr 29-36, tháng 4 2023.