[1]
T. Vũ Ngọc, “Phẫu thuật điều trị bệnh hẹp van động mạch chủ hai cánh”, VJCTS, vol 41, tr 54-63, tháng 4 2023.