[1]
H. Lê Thị và H. Hoàng Ngọc, “Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy trình an toàn trong phẫu thuật của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 6, năm 2022”, VJCTS, vol 41, tr 64-71, tháng 4 2023.