[1]
T. Nguyễn Văn, “Kết quả trung hạn phẫu thuật nội soi điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai”, VJCTS, vol 41, tr 72-81, tháng 4 2023.