[1]
H. Nguyễn Tiến và T. Trần Quyết, “Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật sửa van hai lá trong điều trị hở van hai lá do thoái hóa van”, VJCTS, vol 41, tr 93-100, tháng 4 2023.