Hoàng, A. K., T. N. H. Nguyễn, V. T. Trương, Q. V. Trần, và T. K. Nguyễn. “Nghiên cứu Vai Trò của Thang điểm VIS (Vasoactive - Inotropic Score) Trong Tiên lượng kết cục lâm sàng xấu Sau phẫu thuật Tim Có tuần hoàn ngoài Cơ thể ở Trẻ Em”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 43, Tháng Chín 2023, tr 19 -28, doi:10.47972/vjcts.v43i.1001.