Hà, M. H. ., T. N. A. Võ, T. M. . Nguyễn, và N. S. Đỗ. “Ảnh hưởng của Can thiệp thông Khí bảo vệ phổi Trong Quá trình tuần hoàn ngoài Cơ thể Lên nồng độ Pro-Calcitonin Và Interleukin 6 ở các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành ”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 43, Tháng Chín 2023, tr 38 -46, doi:10.47972/vjcts.v43i.1003.