Phan, T. M., D. C. Nguyễn, và N. H. Phạm. “Một số yếu tố Liên Quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu Sau 6 tháng Can thiệp động mạch vành ”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 43, Tháng Chín 2023, tr 80 -88, doi:10.47972/vjcts.v43i.1013.