Nguyễn, T. T. T., S. H. Nguyễn, và T. H. Trần. “Đặc điểm ngưỡng cảm nhận Rung động Qua đo độ Rung âm Thoa Trong đánh Giá bệnh thần Kinh Chi dưới ở người bệnh ngoại Trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 43, Tháng Chín 2023, tr 89 -7, doi:10.47972/vjcts.v43i.1014.