Hoàng, V. “Kết Quả Can thiệp tổn thương thực sự chỗ Chia nhánh thân Chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 43, Tháng Chín 2023, tr 98 - 105, doi:10.47972/vjcts.v43i.1016.