Phạm, T. A., T. A. Trần, và T. M. Trần. “Đặc điểm hình thái tiểu Nhĩ trái Trên cắt lớp Vi tính đa dãy ở bệnh nhân Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 43, Tháng Chín 2023, tr 129 -38, doi:10.47972/vjcts.v43i.1021.