Nguyễn, S. H., T. N. H. Nguyễn, V. D. Nguyễn, và X. T. Nguyễn. “Giá trị của điện tâm đồ 12 chuyển đạo Trong dự đoán Cơ Chế cơn nhịp Nhanh kịch phát Trên thất đều Có phức bộ QRS hẹp”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 43, Tháng Chín 2023, tr 139 -47, doi:10.47972/vjcts.v43i.1022.