Nguyễn, X. T., T. N. H. Nguyễn, T. N. Phan, S. H. Nguyễn, và Đức H. Nguyễn. “Đánh Giá kết Quả triệt đốt cuồng Nhĩ điển hình dựa Trên ứng dụng phương pháp lập bản đồ giải phẫu điện học 3 chiều tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 43, Tháng Chín 2023, tr 205 -11, doi:10.47972/vjcts.v43i.1029.