Nguyễn, H. D., H. T. Hoàng, T. L. H. Nguyễn, và Q. N. Vũ. “Đánh Giá thực trạng Kê đơn Trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp quản Lý ngoại Trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 43, Tháng Chín 2023, tr 224 -31, doi:10.47972/vjcts.v43i.1031.