Nguyễn, C. H. “Đánh Giá kết Quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông Liên thất phần Quanh màng bằng Nid-Occlud Le VSD Coil Qua đường ống thông tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 43, Tháng Chín 2023, tr 232 -36, doi:10.47972/vjcts.v43i.1032.