Hà, M. H., V. T. Nguyễn, T. N. A. Võ, V. Hoàng, và S. H. Nguyễn. “Giảm áp thất trái ở bệnh nhân VA ECMO ”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 43, Tháng Chín 2023, tr 242 -51, doi:10.47972/vjcts.v43i.1034.