Phạm, N. H. “Các biến chứng Trong Và Sau cấy máy tạo nhịp Tim điều trị nhịp chậm: Kết Quả Theo Dõi Trung hạn”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 43, Tháng Chín 2023, tr 252 -57, doi:10.47972/vjcts.v43i.1036.