Đỗ Anh, T., T. Lê Thị, và T. Nguyễn Trần. “Kết Quả phẫu thuật Rastelli điều trị bệnh Teo phổi Có thông Liên thất”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 44, Tháng Mười-Một 2023, tr 26-32, doi:10.47972/vjcts.v44i.1056.