Nguyễn Đỗ, N., và Q. Đỗ Kim. “Điều trị biến chứng thứ phát cầu nối động - tĩnh mạch dùng chạy thận Chu Kì”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 44, Tháng Mười-Một 2023, tr 47-55, doi:10.47972/vjcts.v44i.1059.