Nguyễn, H. Định, H. T. Nguyễn, và N. M. Vương. “Xử Trí phình động mạch chủ bụng vỡ Có rối loạn huyết động, từ tiếp nhận đến hồi sức: Báo cáo trường hợp lâm sàng Và tổng Quan Y văn”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 45, Tháng Hai 2024, tr 5-18, doi:10.47972/vjcts.v45i.1084.