Đỗ, A. T., và T. T. Nguyễn. “Kết Quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng Vá điều trị bệnh hẹp Trên Van động mạch chủ”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 45, Tháng Hai 2024, tr 19-23, doi:10.47972/vjcts.v45i.1085.