Đỗ, A. T., B. P. Nguyễn, và T. T. Nguyễn. “Kết Quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tứ chứng Fallot kèm bất thường động mạch vành”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 45, Tháng Hai 2024, tr 24-28, doi:10.47972/vjcts.v45i.1086.