Nguyễn, T. T. H., T. T. T. Nguyễn, và M. H. Phạm. “Đối chiếu kết Quả khảo sát vòng Van Ba Lá Trên Siêu âm Tim 2D/3D Qua thành ngực, Qua thực quản với chụp cắt lớp Vi tính ở bệnh nhân hở Van Ba Lá nhiều”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 45, Tháng Hai 2024, tr 38-47, doi:10.47972/vjcts.v45i.1088.