Phan, D. K., T. K. Nguyễn, K. C. Lê, Đình L. H. Nguyễn, và Q. H. Phan. “Đánh Giá mối tương Quan giữa phân độ WIFI Và kết Quả Can thiệp động mạch dưới Cung đùi Trong thiếu máu mạn tính đe dọa Chi”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 46, Tháng Năm 2024, tr 5 - 13, doi:10.47972/vjcts.v46i.1115.