Lê, T. T. T., V. T. Cao, và V. T. Đặng. “Kết Quả điều trị Oxy hóa Qua màng ngoài Cơ thể (ECMO) ở bệnh nhân Sau phẫu thuật Tim mở tại Bệnh viện Nhi Trung Ương ”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 46, Tháng Năm 2024, tr 14 -21, doi:10.47972/vjcts.v46i.1116.