Phan, D. K., T. K. Nguyễn, K. C. Lê, Đình L. H. Nguyễn, và Q. H. Phan. “Rò động mạch chủ - ống Tiêu hóa thứ phát Sau phẫu thuật Thay ống ghép động mạch chủ bụng”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 46, Tháng Năm 2024, tr 31 -38, doi:10.47972/vjcts.v46i.1120.