Đỗ, A. T., và T. T. Nguyễn. “Kết Quả phẫu thuật Konno cải tiến điều trị bệnh hẹp phức tạp dưới Van động mạch chủ ở Trẻ Em”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 46, Tháng Năm 2024, tr 39 -43, doi:10.47972/vjcts.v46i.1121.