Đỗ, A. T., và T. T. Nguyễn. “Kết Quả phẫu thuật một Thì bệnh thông Liên thất kèm hẹp Eo động mạch chủ ở Trẻ Sơ Sinh”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 46, Tháng Năm 2024, tr 59 -63, doi:10.47972/vjcts.v46i.1122.