Võ, T. A., và T. H. N. Nguyễn. “Báo cáo một trường hợp phẫu thuật cắt U quái Trung thất khổng lồ tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 46, Tháng Năm 2024, tr 64 -69, doi:10.47972/vjcts.v46i.1128.