Nguyễn, T. Đông, V. H. Ngô, M. N. Nguyễn, và S. H. Nguyễn. “Đánh Giá đặc điểm Siêu âm Tim Và cắt lớp Vi tính Liên Quan đến kỹ thuật Thay Van động mạch chủ Qua Khoang Liên sườn 2 đường mở ngực trước phải”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 46, Tháng Năm 2024, tr 44 -51, doi:10.47972/vjcts.v46i.1129.