Ước, N. H. . “Ghép Tim: Thành tựu Và tương Lai ở việt Nam”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 17, Tháng Mười-Một 2020, tr 44-50, doi:10.47972/vjcts.v17i.127.