Quyen, V. D. ., D. D. . Hoang, D. T. . Uyen, H. D. . Minh, và B. D. . Phu. “NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 3, Tháng Mười-Một 2020, tr 16-21, doi:10.47972/vjcts.v3i.304.