Lu, P. H., N. H. . Uoc, và D. Q. . Hung. “Results of Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Approach to Mediastinal Tumor at Viet Duc Hospital”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 3, Tháng Mười-Một 2020, tr 28-32, doi:10.47972/vjcts.v3i.306.