Tien, D. A. ., N. C. . Huu, N. T. . Thuy, và L. N. . Thanh. “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 3, Tháng Mười-Một 2020, tr 33-36, doi:10.47972/vjcts.v3i.307.