Hung, D. P., B. D. . Phu, H. M. Loi, L. T. . Khoan, và N. V. . Thanh. “VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 3, Tháng Mười-Một 2020, tr 53-59, doi:10.47972/vjcts.v3i.333.