Tri, V. M. ., và N. H. . Nam. “Outcomes of Surgical Treatment of Lower-Limb Chronic Venous Insufficiency”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 28, Tháng Mười-Một 2020, tr 57-60, doi:10.47972/vjcts.v28i.340.