Tri, V. M. ., và N. H. Nam. “Kết Quả điều trị ngoại Khoa dãn tĩnh mạch nông Chi dưới mạn tính”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 28, Tháng Mười-Một 2020, tr 5-9, doi:10.47972/vjcts.v28i.366.