May, N. T. ., D. D. . Thang, N. V. . Dai, N. C. Huy, P. Q. . Hoa, H. A. . Cong, P. T. . Tuan, D. M. . Thang, L. M. . Son, và D. Q. . Hung. “Báo cáo 1 trường hợp phẫu thuật U Dumbbell tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 28, Tháng Mười-Một 2020, tr 22-25, doi:10.47972/vjcts.v28i.374.