Thang, D. N., N. H. Uoc, V. N. Tu, H. T. Hai, K. T. Binh, T. D. Thanh, và T. T. Nhu. “Sử dụng hệ thống Hút áp lực âm (V.A.C) điều trị nhiễm trùng vùng Scarpa Sau phẫu thuật mạch máu”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 32, Tháng Năm 2021, tr 24-30, doi:10.47972/vjcts.v32i.532.