Kien, H. T., V. V. . Ba, L. T. Dung, N. M. Hung, D. D. Thinh, N. T. H. Linh, và T. T. Nguyen. “Atrial Arrhythmias Ablation in a Patient Post Mitral Valve Replacement Surgery and Cox-Maze Procedure”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 33, Tháng Bảy 2021, tr 49-54, doi:10.47972/vjcts.v33i.564.