Chang, V. T., Đinh P. Thảo, N. T. . Thủy, và Đỗ A. Tiến. “ Đánh Giá kết Quả Sau phẫu thuật Vá thông Liên Nhĩ ở Trẻ dưới 10kg tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 34, Tháng Mười 2021, tr 20-29, doi:10.47972/vjcts.v34i.613.