Dũng, N. V., C. V. Sơn, và T. V. . Hòa. “ Khảo sát nhận thức, thái độ Và xác định một số yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 35, Tháng Giêng 2022, tr 12-18, doi:10.47972/vjcts.v35i.671.