Vinh, D. Q., N. S. Hien, và T. H. Tuan. “Nhận xét kết Quả Thay Van Hai Lá Và động mạch chủ Cơ học ở Trẻ Em tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 35, Tháng Giêng 2022, tr 26-33, doi:10.47972/vjcts.v35i.673.