Minh, N. T., L. Q. Thiện, N. S. Hiền, N. H. Hà, N. Đăng Hùng, và N. H. Phong. “Kết Quả điều trị phẫu thuật tách thành động mạch chủ Stanford loại A tại Bệnh viện Tim Hà Nội Giai đoạn 2015 – 2020”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 35, Tháng Giêng 2022, tr 138-49, doi:10.47972/vjcts.v35i.691.