Hoa, T. T., N. V. Thuc, H. M. Huong, V. T. N. Anh, D. X. Dung, và D. H. Nam. “Đánh Giá kết Quả của kỹ thuật Oxy hóa máu Qua màng ngoài Cơ thể phương thức động – tĩnh mạch (v-a Ecmo) ở bệnh nhân sốc Tim”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 35, Tháng Giêng 2022, tr 165-7, doi:10.47972/vjcts.v35i.694.