Sam, H. M., H. T. . Anh, U. T. Tri, và N. T. Thuy. “Phẫu thuật Thay đoạn mạch nhân tạo Trong điều trị Ung Thư phần mềm Chi dưới: Nhân một trường hợp Và nhìn lại Y văn”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 37, Tháng Tư 2022, tr 5-11, doi:10.47972/vjcts.v37i.753.