Dũng, V. H. “Đặc điểm Và kết Quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái Sau Thay Van Hai Lá”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 37, Tháng Tư 2022, tr 18-23, doi:10.47972/vjcts.v37i.755.