Hiệp, P. S. ., L. T. . Dũng, N. T. Hiền, T. T. Thiết, T. K. Minh, và Q. Đỗ M. Khanh. “Nội Soi lồng ngực một lỗ Qua đường vào dưới mũi ức cắt kén Khí Hai Bên - Báo cáo Ca lâm sàng Và nhìn lại Y văn”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 37, Tháng Tư 2022, tr 46-57, doi:10.47972/vjcts.v37i.758.