Giang, N. T., N. N. Trung, L. B. . Hanh, N. T. Kien, P. V. H. Thu, T. D. Hung, và V. D. Thang. “Persistent Sciatic Artery: A Case Report”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 38, Tháng Bảy 2022, tr 12-15, doi:10.47972/vjcts.v38i.781.